Spodné stavby

BORSALEAF WP

Borsaleaf WP je určený predovšetkým pre vodotesnú izoláciu spodných stavieb proti tlakovej a presakujúcej vode a ako izolačná vrstva proti prieniku kvapalín a výluhu do spodných vôd. Fólie sa ďalej používajú na izoláciu zemných nádrží, septikov, poľnohospodárskych a vodných stavieb. Taktiež ako skladisko priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá chemickej odolnosti fólie garantovanej výrobcom.