Vákuová strecha PROTAN

Vákuová strecha PROTAN

Princíp podtlakového kotvenia izolačných pásov je založený na poznatkoch o pôsobení vetrov na strešných konštrukciách. V rohových a okrajových oblastiach, kde pôsobí saním, sa tieto sacie sily využívajú k podtlakovému kotveniu hydroizolácie prostredníctvom vákuových ventilov umiestnených v izolácii. Vákuový ventil je kovový valec so špeciálne tvarovanou hlavicou. Jednosmerné prúdenie vzduchu zabezpečuje vložka z EPS, na ktorej je ukotvená pohyblivá EPDM membrána.