PLATON DE 25

S potrebou zvýšiť kultúrnu úroveň bývania sa stále častejšie navrhujú tzv. "zelené strechy", ktoré poskytujú nielen estetický zážitok, ale súčasne zabezpečujú pre užívateľov objektu ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie. V lete regulujú teplotu ovzdušia ochladzovaním strechy pri odparovaní vody a v zime naopak pôsobia ako zateplenie strešného plášťa. Navyše pri porovnaní s pochôdznymi strechami je životnosť zelených striech ďaleko vyššia. Je to spôsobené tým, že veľmi malé kolísanie teplôt len málo namáha strešný plášť a konštrukciu strechy.
Drenážny systém Platon DE 25 vytvára zo strechy nové životné prostredie i pre rastliny. Systém sa stará o optimálnu dodávku vody pre vegetáciu na plochých strechách. Zvláštny tvar nopov a kanálikov umožňuje vzájomné prepojenie akumulácie a odvádzania vody. Na jednom štvorcovom metri je zásoba vody až 6,1 l. Prebytočná voda je rýchlo a bezpečne odvedená mimo strechu. Platon DE 25 sa vyznačuje veľkou pevnosťou v tlaku. Tým umožňuje nanesenie takmer akejkoľvek hrúbky vegetačnej vrstvy pre intenzívne zazelenanie strechy.
Nie je to len náklonnosť k prírode, ktorá vytvára pôvab zelenej strechy. Na svojej strane máte aj rozum. Ak chcete uskutočniť svoj sen o zelenej streche, potom sa rozhodnite pre riešenie pomocou Platonu DE 25.

Platon DE25 sa vyrába tvarovaním z fólie HDPE hr. 1,0mm. Na ploche membrány sú vytvarované kupolky / nopy zrezaných ihlanov výšky 22mm so štvorcovou podstavou, ktoré sú pravidelne rozmiestnené po ploche v počte 330 ks na 1 m2. Nopy sú v úrovni podstáv navzájom pospájané plytkými kanálikmi, ktoré sú perforované. Dodáva sa vo forme platní s rozmerom 2,22 x 1,33 m = 2,953 m2.

Zabudovanie výrobku:

  • membrána sa kladie na hlavnú hydroizolačnú vrstvu strechy vrcholmi nopov smerom dole
  • jednotlivé platne sa kladú s presahom 1-2 radov nopov
  • na membránu sa položí filtračná geotextília o hmotnosti min. 120g/m2 a zemina